Print pagina

Voorspellend vermogen van economische en politieke experts ontluisterend


Door Wim Smit (E&E Consultants, Netterden)

Uitgebreid onderzoek van Tetlock naar het voorspellende vermogen van zowel economische als politieke experts, levert verrassende resultaten op. Hij deed zijn proeven met 284 experts die de kost verdienden met het voorspellen van politieke en economische trends. Ze adviseerden grote ondernemingen en de Amerikaanse regering. De meesten werkten bij universiteiten en de anderen bij de overheid of bij denktanks. Tussen 1988 en 2003 vulden zij voor Tetlock vragenlijsten in waarop zij aangaven welke ontwikkelingen zij verwachtten op hun vakgebied.

De uitkomst was ontluisterend. Bekende politieke en economische experts voorspelden de toekomst nauwelijks beter dan de spreekwoordelijke pijltjesgooiende aap, of een computer die aanneemt dat alles zal blijven gaan zoals het ging. Een voorbeeld is dat iemand die zich al 25 jaar in China had verdiept, gebeurtenissen voorspelde maar daar niet beter in was dan iemand die gespecialiseerd was in een heel ander land en zijn kennis over China uit de krant haalde.

In zijn onderzoek berekende Tetlock ook systematisch of zijn conclusies fout zouden kunnen zijn, en welke ruimte er was voor alternatieve interpretaties. Al die alternatieve berekeningen konden de pijnlijke waarheid niet wegnemen dat politieke en economische ontwikkelingen door de experts gemiddeld niet beter werden voorspeld dan door ontwikkelde leken! Er is echter hoop. Sommige experts deden het namelijk systematisch beter dan andere.

Bron: download hier het volledige artikel


Terug