Print pagina

In memoriam Frans Stevens


Tot ons leedwezen is Frans Stevens op 6 februari 2010 overleden. Hij was vanaf de oprichting tot zijn pensionering in het jaar 2000 directeur van het INK en was nadien nog drie jaar als bestuursadviseur aan het INK verbonden. Hij heeft met zijn tomeloze energie en zijn brede kennis de missie van het INK vormgegeven en uitgedragen. Zijn bevlogenheid heeft een schare van professionals en praktijkmensen opgeleverd, die in zijn navolging het begrip ‘leren excelleren’ inhoud en vorm geven. Hij heeft het denken over kwaliteitsverbetering in organisaties in Nederland een enorme impuls gegeven.

 


Terug