Print pagina

Minder kans op burn-out bij persoonlijk leiderschap


Leidinggevenden moeten vertrouwen uitstralen én geven
Mensen zijn geen productiefactor

Inspirerend en spiritueel leiderschap (Human Being Management) verkleint de kans op uitval door burn-out en stressklachten. De essentie is een goede balans tussen leven en werk, te bereiken door voldoende aandacht voor zowel het individuele als collectieve welzijn van mensen, aandacht voor zingeving en zelfontplooiing, en het stellen van heldere doelen binnen een organisatie. Uiteindelijk leidt het ook tot betere en duurzame bedrijfsresultaten. Dit stelt Maurice de Valk in zijn proefschrift ‘De kwaliteit van de balans van leven en werk - De betekenis van waarden in Welzijns Management’ (promotie 22 april 2010, Erasmus Universiteit Rotterdam).

Leidinggevenden moeten vertrouwen uitstralen én geven
Maurice de Valk vindt dat leidinggevenden in de eerste plaats op eigen kracht en inzicht moeten vertrouwen, en dan pas op regeltjes, formats en modellen. Dat klinkt misschien logisch, maar in de praktijk blijken regeltjes en formats voor managers een prima schild om zich achter te verschuilen en zich op te beroepen. Veel vragen en ongenoegens van medewerkers ketsen erop af. Fout, zegt De Valk. Regels zijn er om achter de hand te houden, niet om voorop te stellen in de communicatie. Weg dus met die instrumentele manier van medewerkers bejegenen. Creëer geen afstand, maar ga juist dicht bij je mensen staan. Leidinggevenden moeten vertrouwen uitstralen en vertrouwen geven.
Top

Mensen zijn geen productiefactor
De Valk coachte twee jaar lang veertien managers uit het middenmanagement van een groot bedrijf. Zij formuleerden hun eigen ‘kernwaarden’, die ze vanuit hun opvoeding, cultuur of religie hadden meegekregen, zoals integriteit, rechtvaardigheid en betrouwbaarheid. Ook gaven ze aan welke sociale waarden ze belangrijk vonden. Deze waarden brachten ze in verband met de waarden van het bedrijf. Door vervolgens de schotten tussen die drie soorten waarden weg te halen, werd duidelijk met welke intrinsieke motivatie ze aan het werk waren, en konden ze al die aspecten samenbrengen in één filosofie. Dit house of values werd maatgevend voor de manier waarop de managers in de organisatie aan de slag gingen. Nettoresultaat: omdat er meer oog kwam voor de menselijke maat, nam het plezier in het werk toe en vielen mensen minder vaak uit door stress of burn-out.
‘Managers moeten mensen niet klein en angstig houden en hen slechts zien als een productiefactor, een human doing’, zegt De Valk. ‘Ze moeten leren hun teamleden als human beings te zien, volledige wezens, en niet bang zijn voor tegenspraak. Dat heeft ook nog een ander voordeel: het leidt uiteindelijk tot betere en duurzame bedrijfsresultaten.’
De Valk besteedt ook aandacht aan de kans op het krijgen van een burn-out binnen diverse risicovolle beroepen (onderwijs en zorg). Hij doet beleidsaanbevelingen voor primaire preventie en evalueert diverse remedies. Zie ook www.intermedic.nl.
Top

Bron
Erasmus Universiteit Rotterdam


Terug