Print pagina

Familie-, grote en innovatieve MKB-bedrijven ondernemen vaker duurzaam


Wat bepaalt of een MKB-bedrijf duurzaam gaat ondernemen? In samenwerking met Nyenrode heeft EIM onderzoek gedaan naar de factoren die van invloed zijn op duurzaam ondernemerschap bij Nederlandse MKB-bedrijven. Vooral productie-, bouw- en landbouwbedrijven zijn geneigd tot duurzaam ondernemen. En verder blijken grotere MKB-bedrijven, familiebedrijven en innovatieve MKB-bedrijven hoog te scoren.

Bij 382 Nederlandse bedrijven is onderzocht wat de invloed is van de organisatiestructuur (sector, grootte en eigendomstructuur) en de innovatiekracht op duurzaam ondernemen. Uit het onderzoek komen vier bepalende factoren naar voren:

  1. Relatief grote MKB-bedrijven doen vaker aan duurzaamheid. Een voor de hand liggende verklaring hiervoor is dat naar mate de omvang van een bedrijf toeneemt het bedrijf makkelijker capaciteit kan vrijmaken om iets aan duurzaamheid te doen.
  2. Bedrijven in de industrie geven vaker op duurzaam te ondernemen, wat verklaard zou kunnen worden uit het feit dat in die sector er meer mogelijkheden zijn om onderscheidend te zijn op dit gebied.
  3. Familiebedrijven blijken vaker duurzaam te ondernemen. Dit zou kunnen voortkomen uit het feit dat familiebedrijven vaker een sterke band hebben met de lokale gemeenschap en/of het feit dat de naam/faam van het familiebedrijf direct wordt geassocieerd met de naam van de familie zelf.
  4. Innovatiegerichte bedrijven doen vaker aan duurzaamheid dan andere bedrijven. Dit suggereert dat duurzaamheid onder bedrijven ook gestimuleerd kan worden door het stimuleren van veranderingsgezindheid bij bedrijven in zijn algemeenheid en niet alleen door specifieke duurzaamheidsmaatregelen.

EIM en Nyenrode deden het onderzoek in opdracht van het Ministerie van EZ. Het ministerie wil hiermee de publieke kennisinfrastructuur met basisinformatie over MKB en ondernemerschap in stand houden, uitbouwen en ontsluiten.

Bron: Kennissite MKB en Ondernemerschap


Terug