Print pagina

MKB heeft meer last van juridische claims


Veel kritischer sinds recessie
MKB lost conflicten vaak zelf op
Geen hulp bij opstellen documenten
Zorgelijke claimcultuur

Tweederde van de ondernemers in het MKB kijkt door de recessie kritischer naar zijn zakelijke relaties. Toch heeft 80 procent vertrouwen in zijn klanten en op het nakomen van gemaakte afspraken. Als er sprake is van een conflict lossen ondernemers dit bij voorkeur zelf op, zonder hulp. De meeste ondernemers vragen geen advies bij het opstellen van algemene voorwaarden en een kwart heeft zulke voorwaarden zelfs niet. Tegelijkertijd constateert een ruime meerderheid dat steeds meer ondernemers geconfronteerd worden met juridische claims. Dat blijkt uit een onderzoek van rechtsbijstandverzekeraar ARAG en MKB-kennisbank BusinessCompleet.nl onder 655 ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf.

Veel kritischer sinds recessie
Door de recessie nemen ondernemers elkaar vaker de maat. Bijna 70 procent geeft aan dat hijzelf, sinds de crisis, kritischer is geworden. Bijna 60 procent merkt dat klanten kritischer zijn geworden. Dit toont een weerslag van de recessie op het ondernemersvertrouwen. Vertrouwen dat noodzakelijk is voor bijvoorbeeld investeringen en economisch herstel.
Ondanks de kritische blik hebben ondernemers veel vertrouwen in hun afnemers. Maar liefst 80 procent vertrouwt op zijn klanten en op de naleving van afspraken door zijn klanten. Mogelijk selecteren bedrijven door hun kritische blik hun afnemers juist beter.
Top

MKB lost conflicten vaak zelf op
Uit het onderzoek komt ook een duidelijke zelfstandigheid bij ondernemers naar voren. Bijna de helft van de respondenten lost zijn conflicten zelf op, zonder hulp van adviseurs of een mediator. Dat kan leiden tot lagere kosten, maar ook oplossingen die niet waterdicht zijn. 90 procent van de ondernemers doet bij meningsverschillen bovendien wel eens water bij de wijn, om tot een schikking te komen.
Top

Geen hulp bij opstellen documenten
Ruim 60 procent schakelt geen hulp in bij het opstellen van belangrijke documenten als algemene voorwaarden. Dat laatste schept de nodige risico’s bij conflicten, als ondernemers niet de juiste juridische kennis van zaken hebben. Onnodig, omdat goed advies achteraf vaak goedkoper is dan slechte oplossingen.
Eigenwijsheid lijkt ondernemers in het bloed te zitten. Ondanks de toenemende claimcultuur, heeft 1 op de 4 ondernemers geen algemene voorwaarden. Terwijl onduidelijke afspraken de ideale basis vormen voor elk juridisch conflict.
Top

Zorgelijke claimcultuur
Eveneens is de ondernemers gevraagd of zij een toenemende claimcultuur signaleren sinds de recessie. Ruim 62 procent ziet een toename van juridische claims. Dit lijkt een zorgelijke trend. De claimcultuur kan leiden tot onnodige conflicten en kosten, maar ook zorgen voor te behoudende ondernemers.
Opvallend is dat de ondernemers de crisis niet aanwijzen als oorzaak van de toenemende claimcultuur. Volgens 31 procent ligt dit aan de algemene verharding van de maatschappij. Eén op de vijf wijst op de individualisering en nog eens 1 op de 5 wijt de claimcultuur aan het afgenomen vertrouwen van anderen. Slechts 3 procent wijt de toenemende claimcultuur aan de recessie. Ook de belangengroepen (6%) en de media (9%), die vaak onder vuur liggen, krijgen van de ondernemer niet de primaire schuld van de toenemende claimcultuur.

Bron: Businesscompleet.nl


Terug