Print pagina

Europa 2020 - opvolger Lissabonstrategie


De Europese staats- en regeringsleiders kwamen op 25 en 26 maart 2010 bijeen in Brussel voor een Eurotop. Op de agenda de nieuwe strategie EU 2020. EU 2020 is de opvolger van de Lissabonstrategie. Deze strategie, die afloopt in 2010, had als centrale doelstelling van Europa 'de meest competitieve kenniseconomie' ter wereld te maken. De opvolger wil 'de toekomstige welvaart van de Europeanen garanderen'. EU 2020 gaat werken met vijf streefdoelen voor 2020, op het vlak van werkgelegenheid, onderzoek en innovatie, klimaatverandering en energie, onderwijs en tenslotte armoedebestrijding.
Meer informatie: 
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_NL_ACT_part1_v1.pdf


Terug