Print pagina

RU start parttime promovendi traject RESORG


Onder de noemer 'The Responsbile Organisation' (RESORG) start de Nijmegen School of Management (NSM) van  de Radboud Universiteit Nijmegen per september 2010 een Engelstalig promovendi traject. Het is een vierjarig traject waarvan het eerste jaar in het teken staat van opleiden (onderzoeksmethodologie en state of the art van het vakgebied). Resultaat van dat eerste jaar is een onderzoeksopzet. Daarna volgen drie jaren, waarin het onderzoek wordt uitgevoerd. Dit moet resulteren in een proefschrift. De NSM zoekt kandidaten die twee à drie dagen per week de tijd hebben voor dit programma. Na toelating krijgen zij een gratis opleiding (eerste jaar), werkplek en begeleiding. Het gehele programma is in het Engels. Informatie kunt u inwinnen bij: dr. J. (Jan) Jonker (j.jonker@fm.ru.nl) of prof. dr. H. (Hans) van Kranenburg (H.vanKranenburg@fm.ru.nl).
Terug