Print pagina

Nieuwe methode voor effectmeting MVO-activiteiten22 maart 2010

Huidige theorieën en modellen zijn niet volledig
Voorwaarden voor positief effect op maatschappij

Bij veel bedrijven staat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog op de agenda. Ze willen graag een positieve impact op de maatschappij uitoefenen. Non-profit organisaties leggen zich volledig toe op het leveren van een maatschappelijke bijdrage. Maar hoe meet je nou de precieze maatschappelijke effecten van deze activiteiten? In haar proefschrift ‘Maatschappelijke prestaties van organisaties: van output meting naar impact meting’ heeft Karen Maas (Erasmus Universiteit Rotterdam) een methode ontwikkeld, die een complete maatschappelijke impactmeting mogelijk maakt. De Nederlandse Hartstichting is de eerste Nederlandse organisatie die de meting heeft laten uitvoeren.

Karen Maas: “Je hebt een input, waarmee je activiteiten onderneemt die leiden tot output. Maar wat is het effect van de output? Bedrijven stoppen meestal bij de output, maar je moet aan de maatschappij of aan de klant vragen: wat heeft onze acties voor jou betekend? Bedrijven gebruiken nauwelijks meetmethoden om de impact van hun MVO-acitiviteiten in kaart te brengen.”

Huidige theorieën en modellen zijn niet volledig
De huidige methoden meten het sociale óf het economische effect, óf de effecten op het milieu, maar zelden de totale impact. Hierdoor weten managers vaak niet of zij op de goede weg zijn. Maas heeft dertig bestaande meetmethoden geclassificeerd en in een schema gezet. Zo kunnen managers een meetmethode kiezen, die de totale maatschappelijke impact van hun bedrijf of organisatie in kaart brengt.

De lastige kant van de goede meetmethodes vindt Maas dat ze niet meer dan stappenplannen zijn. “Je moet je stakeholders ondervragen, maar hoe weeg je die impact op de stakeholders als ze allemaal wat anders zeggen? Daar zijn wel systemen voor. Beter is een meetmethode op maat waarin de indicatoren, stakeholders en interpretatie verwerkt zitten. Dat zal per bedrijf verschillend zijn. Ik geloof niet in generieke systemen. Zelfs het Global Reporting Initiative (GRI) heeft indicatoren die bedrijven helemaal zelf interpreteren.”

Als het om filantropie-uitgaven gaat, investeringen in welfare, dan meet 70 procent van de bedrijven in de VS niet wat ermee gebeurt. Van de bedrijven die op de Dow Jones Sustainable Index staan, meet 70 procent wel. Maas: “We gaan nu alle Nederlandse bedrijven op de Sustainable Index onder de loep nemen en onderzoeken wat ze meten en hoe ze dat meten.”

Maas heeft haar nieuwe methode in de praktijk toegepast om de maatschappelijke impact van de Nederlandse Hartstichting te meten. Hieruit blijkt onder andere dat de Nederlandse Hartstichting in de afgelopen 25 jaar voor circa 334 miljoen euro op jaarbasis heeft bijgedragen aan het dalen van maatschappelijke kosten van hartinfarcten. De Nederlandse Hartstichting is de eerste Nederlandse organisatie die zo’n effectmeting heeft laten uitvoeren.
Top

Voorwaarden voor positief effect op maatschappij
Naast de ontwikkeling van het nieuwe meetmodel geeft zij in haar proefschrift ook twee belangrijk voorwaarden waaraan bedrijven en organisaties moeten voldoen als zij echt een positieve impact willen hebben op de maatschappij. Zij moeten het thema ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’ opnemen in de bedrijfsstrategie, in plaats van zo nu en dan een maatschappelijke activiteit organiseren. Daarnaast moeten in managementbeslissingen de resultaten van de maatschappelijke impactmeting een centrale rol krijgen.

Bronnen
P+
Erasmus Universiteit Rotterdam


Terug