Print pagina

Zorginstellingen nog onvoldoende transparant over kwaliteit


Onze Lieve Vrouwe Gasthuis heeft beste jaarverantwoording
Zorgproces

De kwaliteit van de jaarverslagen van zorginstellingen wordt steeds beter, zorginstellingen blijven echter nog onvoldoende transparant over de kwaliteit van de zorg. Wachttijden, patiënttevredenheid en kwaliteitsindicatoren zijn bij 60 procent van de instellingen niet of in beperkte mate opgenomen in het jaarverslag. Dit blijkt uit het onderzoek 'Governance in de zorg' van Ernst & Young, waarbij de jaarverslagen 2008 van de 100 grootste zorginstellingen zijn beoordeeld.

Zorginstellingen geven ten opzichte van vorig jaar in hun jaarverslag wel meer inzicht in beloningen van bestuurders. Ook aan de opzet van het jaardocument wordt meer aandacht besteed. De kwaliteit stijgt maar hiermee ook de omvang van de jaarverslagen, de leesbaarheid van het merendeel van de beoordeelde jaarverslagen is hierdoor achteruit gegaan.
Ernst & Young verricht sinds 2002 onderzoek naar de kwaliteit van de jaarverslagen en de mate van transparantie die zorginstellingen geven over het gevoerde beleid in hun jaarverslag.
De jaarverslagen zijn beoordeeld binnen vijf aandachtsgebieden: opzet jaardocument, verslag raad van bestuur en raad van toezicht, bezoldiging, zorgproces en ICT.

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis heeft beste jaarverantwoording
De zorginstelling die het beste scoort in het onderzoek is het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis uit Amsterdam. Jules Verhagen, voorzitter sector Health Care van Ernst & Young: 'Opvallend is dat de ziekenhuissector aanzienlijk hoger scoort dan de AWBZ. De vooruitgang in de AWBZ is overigens al wel zichtbaar, maar kan nog beter.'
Overigens is de gemiddelde score van de jaarverslagen toegenomen van 6,57 in 2007 tot 7,16 in 2008. Op de website van Ernst & Young (zie de Bron onder dit bericht) staat de top 10 van zorginstellingen uit het onderzoek.
Top

Zorgproces
Zorginstellingen zijn over het zorgproces rondom patiënten minder transparant. Getallen over wachttijden, patiënttevredenheid en kwaliteitsindicatoren zijn bij 60 procent van de instellingen niet of in beperkte mate opgenomen in het jaarverslag. Ook de verantwoording rondom ICT is voor veel instellingen nog voor verbetering vatbaar. Zo ontbreekt veelal informatie over de NEN 7510 en de wijze waarop de kwaliteit van ICT en de gegevensverwerking wordt bewaakt.
Jules Verhagen: 'We zien duidelijk een positieve ontwikkeling in de verantwoording bij zorginstellingen. Zorginstellingen kunnen echter nog een stap maken in het verwerken van actuele ontwikkelingen in het jaarverslag. Thema's zoals de gevolgen van de (financiële) crisis, effecten terugbetaling overfinanciering en de herallocatie van de middelen komen nu in beperkte mate terug. Zorginstellingen staan voorts voor de uitdaging om de transparantie omtrent de kwaliteit van de zorgprocessen te verbeteren en te voldoen aan de eisen van de nieuwe zorgbrede governancecode.'
Top

Bron: Ernst & Young


Terug