Print pagina

Kwaliteit specialisten meer inzichtelijk voor bestuurders


Transparantie in het ziekenhuis

De Orde van Medisch Specialisten en wetenschappelijke verenigingen hebben besloten per 2010 de conclusies en aanbevelingen van de verslagen van de kwaliteitsvisitaties ter beschikking te stellen aan raden van bestuur en stafbesturen van ziekenhuizen. Hiermee nemen medisch specialisten actief hun eigen verantwoordelijkheid voor een nog betere kwaliteit van zorg. Met deze maatregel worden de Nederlandse medisch specialisten voorlopers in Europa.
Kwaliteitsvisitaties, een vorm van intercollegiale toetsing, zijn een vast onderdeel van het medisch specialistisch kwaliteitsbeleid. Kwaliteitsvisitaties hebben als doel de kwaliteit van een praktijk of maatschap in een ziekenhuis te evalueren en continu te verbeteren. Deelname hieraan is verplicht voor herregistratie van medisch specialisten.

Medisch specialisten zijn primair verantwoordelijk voor de medisch specialistische zorg. In de ziekenhuizen ligt de eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de geleverde zorg bij de raad van bestuur. Het stafbestuur heeft hierbij een essentiële coördinerende rol. In de praktijk delen gevisiteerde maatschappen al regelmatig de conclusies en aanbevelingen van de visitatieverslagen met hun raad van bestuur en stafbestuur. Maar met dit besluit bieden zij hun raad van bestuur en stafbestuur structureel een belangrijk handvat om hun verantwoordelijkheden inzake de kwaliteit van zorg waar te maken.
Top

Transparantie in het ziekenhuis
Eerder berichtte TQC (column TQC-Vakueel) over verschillende ziekenhuizen waar ‘rode kaarten’ werden uitgedeeld aan medisch specialisten. Conflicten, slechte communicatie en een gebrekkige organisatie leidden toen tot problemen met patiënten. Wat in de openbaarheid kwam, was maar een topje van de ijsberg. Naar schatting disfunctioneerde 5% van de artsen. En als er al iemand een rode kaart kreeg, ging dat gepaard met een behoorlijke afkoopsom. TQC pleitte toen voor meer transparantie. Bijvoorbeeld door het laten ondertekenen van specialisten van een 'teamcharter' met verifieerbare afspraken over gedrag en kwaliteit van zorg. En door deze teamcharters openbaar te maken. Het besluit van medisch specialisten om de verslagen van visitaties beschikbaar te stellen aan de ziekenhuisbesturen, is een stap in de goede richting. De specialisten zijn in beweging.
Top

Bron: Zorgmarkt


Terug