Print pagina

Multitasking kost tijd en hindert het leren


Hoe meer je doet, hoe beter je scoort! Maar je telt pas echt mee wanneer je verschillende taken gelijktijdig uitvoert. Dat is de trend. In vakjargon: Multitasking. De veronderstelling is dat het tijdwinst oplevert, maar niets is minder waar. Volgens wetenschappelijke onderzoeken blijkt juist dat Multitasking de productiviteit vermindert en het leren hindert! De onderzoekers noemen het zelfs in sommige gevallen tijdsverspilling en sterker nog: het kan gevaar opleveren doordat concentratievermindering optreedt.

Een Amerikaans onderzoeksteam onder leiding van Joshua Rubinstein (werkzaam bij de Federal Aviation Administration) kwam al in 2001 tot de conclusie, dat een werknemer tijd verliest door het omschakelen van de ene taak naar de andere. En hoe complexer de taken die je tegelijkertijd uitvoert, hoe meer tijdverspilling. Een goed voorbeeld van mensen die vaak switchen tussen taken zijn degenen die computerwerk combineren met telefoneren en  een praatje met collega of baas. Zij schakelen voortdurend. Het afwisselen van taken betekent dat je je steeds weer moet inwerken in je vorige bezigheid. Als werknemers zich niet kunnen concentreren gedurende bijvoorbeeld 10 minuten, betekent dat volgens de onderzoekers een verlies aan efficiëntie van 20 tot 40%.

En wat te denken van de combinatie autorijden en telefoneren - volgens de onderzoekers een mooi voorbeeld van een 'potentially disastrous multitasking scenario'. De meesten denken dat ze dat prima aankunnen. Maar zelfs al bel je handsfree mèt een stemgestuurde telefoon, dan ben je toch steeds in conflict met jezelf omdat je tijdens het rijden voortdurend moet opletten en borden moet lezen. En terwijl je met de ander praat, ben je ook steeds met je innerlijke in gesprek om beslissingen te nemen in het verkeer.

In juli 2006 bleek uit een Amerikaans psychologisch onderzoek dat multitasking een negatieve invloed heeft op het leren. Mensen die een leertaak combineren met een andere taak, lopen het risico dat ze de opgedane kennis later moeilijker kunnen activeren. Professor Russell Poldrack van de University of California: "Het beste wat je kunt doen om je herinneringen te verbeteren, is aandacht besteden aan de dingen die je je wilt herinneren." Klinkt logisch, maar velen denken daar toch anders over. Het leren van feiten en concepten gaat slechter als je wordt afgeleid. Kortom, je leert het beste als je je volle aandacht erbij hebt.

De uitkomsten van het onderzoek zijn van belang voor het onderwijs dat steeds meer studenten krijgt die niet anders gewend zijn dan te 'multitasken'. In dit kader wordt die generatie al de 'homo zappiens' genoemd. Ze kunnen meerdere dingen tegelijk: huiswerk maken, muziek luisteren, msn'en, afgewisseld met gamen. Door te zappen haalt hij uit verschillende informatiebronnen betekenisvolle kennis en is zich niet bewust van de informatie-overload en de minder efficiënte tijdsbesteding. De resultaten van het onderzoek kunnen van invloed zijn op de manier waarop met deze nieuwe generatie wordt omgesprongen: moet het onderwijs multitasking bij het leren actief promoten, of juist niet? Onderzoeker David Meyer: "Het leidt geen twijfel dat er gedurende de laatste decennia een exponentiële explosie is van beschikbare informatie via de computer. De mensen die de computertechnologie ontwikkelen, zouden rekening moeten houden met de 'multitasking-limiet' van de mensen die het gebruiken."

Dat betekent dat er rust nodig is op de werkvloer. Lees daarom slechts een keer per dag je e-mails en doe dat niet tijdens het schrijven van een rapport. Zorg ervoor dat je niet gestoord wordt door collega’s als je je moet concentreren op de financiële overzichten. En werken in een kantoortuin geeft een overdaad aan prikkels, waardoor je alleen maar afgeleid raakt en minder efficiënt werkt.

Bron: Edusite


Terug