Print pagina

Wereldwijde groei aantal ISO-certificaten


ISO 9001-certificaten wereldwijd
ISO 9001-certificaten in Nederland
ISO/TS 16949 certificaten
ISO 14001-certificaten
ISO 22000-certificaten
Informatie

In december 2009 zijn door ISO de resultaten gepubliceerd van het jaarlijkse wereldwijde onderzoek (ISO Survey 2008) naar aantallen certificaten op het gebied van kwaliteits- en milieumanagement en andere managementsystemen. Het is alweer de 16e keer dat dit onderzoek werd uitgevoerd en het geeft de stand van zaken per eind 2008 weer. Ondanks de wereldwijde financiële crisis is er ook in 2008 een toename geweest van alle soorten managementsysteemcertificaten. Dit geeft aan dat die een essentieel instrument zijn voor organisaties in de huidige wereldeconomie.

ISO 9001-certificaten wereldwijd
Het aantal 9001-certificaten (kwaliteitsmanagement) steeg in 2008 met 3% tot 982.832. De procentuele en absolute stijging in aantallen certificaten was minder dan in 2007. Dit wordt volgens de onderzoekers onder meer veroorzaakt door stijging van het aantal sector-specifieke certificaten (denk aan die op basis van ISO/TS 16949 voor de automotive sector) en het steeds meer toepassen van zogenoemde 'multiple-site' certificatie. Een derde opvallende verklaring is dat in de afgelopen jaren de aantallen certificaten in enkele landen is overschat, waaronder in Nederland.
Top

ISO 9001-certificaten in Nederland
Het aantal ISO 9001-certificaten is voor Nederland met bijna 5.500 neerwaarts gecorrigeerd: van 18.922 in 2007 naar 13.597 ultimo 2008. Volgens de onderzoekers komt dit omdat in voorgaande jaren meerdere bronnen werden gebruikt voor de data, waardoor dubbeltellingen zijn opgetreden.
Men gaat nu voortaan uit van de primaire bron, namelijk gegevens van de certificatie-instellingen zelf. Nederland is daarom zijn mooie plaats in de top tien kwijtgeraakt.
In Europa steeg het aantal 9001-certificaten met 5,5% naar 455.332.
Top

ISO/TS 16949-certificaten
Het aantal Nederlandse ISO/TS 16949-certificaten (kwaliteitsmanagement voor de automotive sector) steeg in 2008 met 0,7% tot 128. Wereldwijd steeg dat aantal met 12% tot 39.320. In Europa steeg het aantal met 6% naar 10.771.
Top

ISO 14001-certificaten
In Nederland groeide het aantal ISO 14001-certificaten (milieumanagementsystemen) in 2008 met 11% naar 1183. Het wereldwijde aantal steeg in 2008 met 22% naar 188.815. De stijging in Europa was 1,2% (78.118 in 2008).
Top

ISO 22000-certificaten
Voor het eerst zijn ook aantallen ISO 22000-certificaten geteld. Eind 2008 ging het om 8.102 certificaten, waarbij het opvallend is dat Turkije en Griekenland de landenlijst aanvoeren, vóór India en Taiwan. Nederland wordt hier niet vermeld.
Top

Informatie
Download een samenvatting van het ISO Survey 2008 (pdf). 
Voor inhoudelijke informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Dick Hortensius, telefoon (015) 269 0115, e-mail: dick.hortensius@nen.nl.
Top

Bron: NEN - Nederlands Normalisatie-instituut


Terug