Print pagina

Navigator voor MVO richtlijnen


Wat moet een ondernemer doen als hij stuit op bijvoorbeeld kinderarbeid, op corruptie, verboden prijsafspraken of milieuvervuiling? Er zijn talloze richtlijnen, codes en kaders die daar uitspraken over doen, de een wat dwingender dan de ander. Want naast ISO 26000, de OESO-richtlijnen, ILO- en VN-richtlijnen – die tezamen het internationaal erkende MVO-kader vormen – bestaan er per onderwerp en sector nog veel meer initiatieven. Dit overvloedige aanbod maakt het lastig om door de bomen het bos nog te zien.

De Navigator MVO Richtlijnen schept duidelijkheid. Deze online tool toont ondernemers per sector welke richtlijnen van toepassing zijn. Wie zijn houten halffabricaten uit Indonesië haalt, klikt op ‘bosbouw en houtbewerking’, wie een camping wil beginnen in Tsjechië klikt op ‘toerisme, recreatie en horeca’ en krijgt een lijst met de geldende richtlijnen en codes.

Op onderwerp kiezen kan ook: wat zijn de regels voor mededinging, voor corruptiebestrijding of voor consumentenbelangen? Per onderwerp komen de relevante richtlijnen in beeld. Maar selecteren op sector én onderwerp is ook mogelijk.

De Navigator is ontwikkeld door MVO Nederland en NCP, het MVO-startpunt voor internationaal ondernemen. Woordvoerder Michiel van Yperen: “Om bedrijven op weg te helpen met de implementatie van de regels, hebben wij checklists en managementsystemen verzameld, die ondernemers in hun bedrijf kunnen toepassen. Ook die staan in de tool.”

Het streven is deze eerste versie van de Navigator MVO Richtlijnen door te ontwikkelen en aan te vullen met bijvoorbeeld landeninformatie. Opmerkingen en aanvullingen zijn daarom van harte welkom. Mist u iets, is iets onduidelijk, heeft u tips? Mail ze naar m.vanyperen@mvonederland.nl.

Bron: Duurzaamnieuws.nl (Stichting iNSnet)


Terug