Print pagina

Norm voor testen van software in ontwikkeling


Informatie en deelname

Er wordt hard gewerkt aan één internationale norm voor het testen van software. De nieuwe norm met de naam ISO/IEC 29119 'Software Testing', bestaat uit vier delen: Concepts & Vocabulary, Test Process, Test Documentation en Test Techniques. De nieuwe norm gaat een reeks bestaande normen voor het testen van software vervangen, zoals IEEE 829 Test Documentation, IEEE 1008 Unit Testing, BS 7925-1 Vocabulary of Terms in Software Testing en BS 7925-2 Software Component Testing Standard. De ISO/IEC Werkgroep 'Software testing' verwacht dat de nieuwe internationale norm in 2012 wordt afgerond.

Informatie en deelname
Meer informatie over het werkgebied 'Systeem- en softwareontwikkeling' zoals werkgebied, normcommissies, normenwegwijzer en publicaties, kunt u hier vinden.
Informatie over dit werkgebied, interesse voor lidmaatschap van de normcommissie of vragen kunt u contact opnemen met Ton van Bergeijk, consultant Informatietechnologie & Telecom, telefoon (015) 2690 126, e-mail ton.van bergeijk@nen.nl.

Bron: NEN


Terug