Print pagina

ISO 9001:2000 vervalt per 15 november 2010


Laat u uw organisatie binnenkort (her)certificeren voor ISO 9001:2008, dan zijn twee data belangrijk.
Vanaf 15 november 2009 kan zowel hercertificering als het aanvragen van een nieuw certificaat alleen nog op basis van ISO 9001:2008.
Na 15 november 2010 zijn certificaten van ISO 9001:2000 niet meer geldig.

Deze twee data zijn uitkomst van overleg tussen ISO (International Standard Organization) en IAF (International Accreditation Forum) om de overgang tussen de oude in 2000 gepubliceerde norm en de nieuwe die vorig jaar werd vrijgegeven soepel te laten verlopen. Veel organisaties zijn inmiddels al gecertificeerd tegen de nieuwe norm.

Als het goed is zal uw certificerende instelling u daarover nader informeren. Maar zelf hier alert op blijven is gewenst.

Bron: NEN


Terug