Print pagina

Paul de Blot tijdens MKB Krachtcentrale: Business Spiritualiteit gaat om keihard zaken doen


Video MKB Krachtcentrale (versie 6:30 minuten)
Wat is business spiritualiteit?
Video MKB Krachtcentrale (versie 61:43 minuten)

Op 12 november 2009 gaf Paul de Blot, hoogleraar Business Spiritualiteit aan Nyenrode Business Universiteit, tijdens de MKB Krachtcentrale een zeer inspirerende lezing voor een gehoor van zo’n 300 MKB-ondernemers. Zijn betoog maakte zoveel indruk dat TQC-Vaktueel er van verschillende kanten op gewezen werd, onder andere door Rolf Winter, projectleider van het Centrum voor Jong Ondernemerschap in de Achterhoek. Reden te meer om eens extra aandacht te besteden aan de uitermate boeiende visie van Paul de Blot. Wie denkt dat de naam Business Spiritualiteit iets zweverigs is, komt bedrogen uit. Het gaat om keihard zaken doen.

Tijdens het Wintercamp van de Dutch Academy for Quality in januari 2007 maakten we voor het eerst kennis met Paul de Blot. Dat was om nooit meer te vergeten: een bijzonder inspirerend, boeiend en wijs man, die ondanks zijn broze uiterlijk een enorme levenskracht en levenslust uitstraalt. Het was een voorrecht hem te mogen spreken.
Paul vertelde ons over business spiritualiteit. Spiritualiteit betekent voor ondernemingen dat ze zich afvragen wie ze echt zijn, wat hun diepste drijfveer is, hun diepste reden van bestaan. In deze tijd van mondialisering en crisis kan dat een niet te overtreffen concurrentievoordeel opleveren.
Paul de Blot is zijn carrière voor de Tweede Wereldoorlog begonnen in Indonesië, als chemicus op een suikerplantage. Tijdens de oorlog trad hij toe tot de commando’s. Hij werd gevangen genomen en heeft 5 jaar in een concentratiekamp gezeten. Zijn ervaringen in het concentratiekamp maakten hem bewust van wat je moet doen als je doel wegvalt. In zijn kamp stierven veel mensen. Stoere commando’s kwamen er binnen, maar binnen een maand zag Paul ze wegkwijnen omdat ze alleen met zichzelf bezig waren en daardoor geen vrienden hadden. Alleen degenen die zelfs onder deze erbarmelijke omstandigheden aandacht en medemenselijkheid opbrachten voor anderen, konden overleven. Het gaf hen energie. In de volgende video getuigt Paul hiervan. En voor wie gegrepen is door dit fragment, is de volledige versie verderop op deze pagina ook interessant.

Paul de Blot @ MKB Krachtcentrale; duur: 06:30 minuten

Na de oorlog ging Paul bij de Jezuïeten. De daaropvolgende jaren studeerde hij doorlopend. Hij deed universitaire studies in natuurkunde, filosofie, theologie, psychologie, spiritualiteit, politicologie en bedrijfskunde. Vanaf 1962 tot 1977 was hij docent aan de staatsuniversiteit in Yogyakarta. Vanaf 1978 was hij 13 jaar lang campusmoderator op Nyenrode. Paul de Blot specialiseerde zich later in de Wetenschapsfilosofie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.
In 2004 verdedigde hij op Nyenrode met succes zijn proefschrift ‘Vernieuwing van organisaties in een chaotische omgeving door vernieuwing van de mens’. Op zijn 82e werd hij in mei 2006 benoemd als hoogleraar op de leerstoel Business Spiritualiteit aan de Nyenrode Business Universiteit. Daar onderzoekt hij de rol van spiritualiteit bij organisatievernieuwing en de invloed ervan op het concurrerend vermogen van een bedrijf.

Wat is business spiritualiteit?
Business spiritualiteit is geen zweverig speeltje, maar een model waarbinnen idealisme en realisme een vruchtbare wisselwerking aangaan. Toegevoegde waarde is het resultaat. Vakmanschap is daarbij van groot belang, maar samenwerking onontbeerlijk. Alleen dan komt u tot een spiritualiteit die corporatief wordt gedragen. Een succesvolle onderneming beschikt zowel over corporatieve deskundigheid als over corporatieve spiritualiteit. Er is een balans tussen het harde zakendoen - waar het om profit gaat - en de zachte binnenkant van de geest. De business spiritualiteit staat met één been in de harde realiteit en één been in de zachte ongrijpbare bodem.
Volgens ruwe schattingen blijkt dat 10% van de faillissementen veroorzaakt wordt door te weinig kennis van zaken. Dit tekort is aan te vullen door consultatie, studie, training e.d. Gebrek aan samenwerking is voor 30% een bron van mislukking, maar dit gebrek is moeilijker door kennis te verbeteren. De belangrijkste oorzaak van faillissementen, de overige 60%, blijkt gebrek aan motivatie en inspiratie. Deze factor duidt voornamelijk op een gebrek aan spirituele kracht. Personeel met een goede opleiding en degelijke vakkundigheid blijkt niet in staat naar vermogen te presteren, omdat de mensen onvoldoende gemotiveerd zijn. Ze zijn niet creatief en niet geïnspireerd door gebrek aan spirituele diepgang. De ‘software’ is verzwakt en beschikt niet over een spirituele kracht. Hoe is dit op te lossen volgens Paul de Blot? Door spirituele verinnerlijking. In de volgende video legt hij uit hoe.

Paul de Blot @ MKB Krachtcentrale; duur: 61:43 minuten


Terug