Print pagina

Dé succesfactoren van High Performance Organisaties - TQ©18 september 2009

Kenmerken HPO
Doorslaggevende factoren
Wat werkt niet onderscheidend?

Er is geen aantoonbare relatie tussen salarissen, bonussen en hoge prestaties. Een organisatie zal wel beter presteren als de managers integriteit en coachend leiderschap combineren met snelle besluitvorming, als er een lange termijngericht beleid is en de medewerkers continu bijdragen aan het verbeteren en vernieuwen van processen, diensten en producten. Dit zijn enkele punten die naar voren kwamen uit een grootschalig onderzoek naar de succesfactoren van High Performance Organisaties (HPO). Het onderzoek dat dit voorjaar is afgerond, stond onder leiding van André de Waal, academisch directeur van het Center for Organizational Performance. Resultaat: vijf bepalende factoren (onderverdeeld in 35 aspecten) die een direct verband hebben met het succes van een organisatie. De vijf zijn: kwaliteit van management, openheid en actiegerichtheid, lange termijngerichtheid, continue verbetering en vernieuwing, en kwaliteit van medewerkers. De succesfactoren geven bedrijven, instellingen en overheidsorganisaties focus om beter te gaan presteren.

Kenmerken van een HPO
Een HPO is volgens de definitie van De Waal een organisatie die gedurende 5 tot 10 jaar beter financieel presteert dan vergelijkbare organisaties, door een hoge kwaliteit van management en werknemers, continue verbetering en innovatie, lange termijn visie gekoppeld aan korte termijn actie en een stakeholders (klanten, medewerkers, financiers en leveranciers) gerichte inrichting van de organisatie. En niet alleen de financiële performance blijkt over een periode van 5 tot 10 jaar continu beter dan van vergelijkbare organisaties uit de branche. Uit het onderzoek blijkt ook dat de strategische performance van een HPO significant beter is dan van een niet-HPO.
Een HPO blijkt ook aanzienlijk hoger te scoren op:

 • klanttevredenheid 
 • klantloyaliteit
 • medewerkertevredenheid
 • kwaliteit + vernieuwing van diensten/producten (innovatie!)
 • klachtenafhandeling

Voor het onderzoek werden meer dan 290 internationale onderzoeken op het gebied van excellent presterende organisaties van de laatste 30 jaar bestudeerd. De meest voorkomende onderwerpen zijn daarna in een wereldwijd onderzoek bij meer dan 3.500 profit, non-profit en overheid organisaties getest om de belangrijkste te kunnen onderscheiden.
Top

Doorslaggevende factoren
Uit het onderzoek komen vijf pijlers naar voren die een doorslaggevende rol spelen in het succes van organisaties. Deze zijn

 1. kwaliteit van management: het management is van een hoge kwaliteit en combineert integriteit en coachend leiderschap met snelle besluitvorming;
 2. openheid en actiegerichtheid: de cultuur van een HPO betrekt iedereen intensief via een open cultuur en dialoog gericht op acties naar betere prestaties;
 3. lange termijngerichtheid: dit geldt voor klanten, leveranciers en samenwerkingsorganisaties, maar vooral ook voor management en medewerkers. Nieuw management wordt door promoties van binnenuit aangevuld;
 4. continue verbetering en vernieuwing: een HPO kent haar onderscheidende kenmerk in de markt en laat alle medewerkers continu bijdragen aan het verbeteren en vernieuwen van haar processen, diensten en producten;
 5. kwaliteit van medewerkers: de medewerkers van een HPO zijn divers, complementair en kunnen goed samenwerken. Ze zijn flexibel en veerkrachtig ten dienste van het resultaat.
  Top

Wat werkt niet onderscheidend?
Uit het onderzoek van De Waal komt ook naar voren wat op de lange termijn niet onderscheidend is om de prestaties van organisaties te verbeteren:

 • er is geen aantoonbare relatie tussen salarissen, bonussen en high performance
 • de focus moet liggen op de actieve dialoog, niet op veel communicatief eenrichtingsverkeer
 • ICT en competentiemanagement kunnen ondersteunen, maar zijn losstaand van weinig nut
 • leiderschap in woorden werkt contraproductief
 • investeren en begeleiden van medewerkers die blijvend niet presteren
 • focus op korte termijn resultaten
 • continu reorganiseren heeft geen toegevoegde waarde
  Top

Bron
Center for Organizational Performance (hier kunt u ook de 35 aspecten van de succesfactoren vinden)


Terug