Print pagina

TQM pays off ! Opvallende resultaten bij effectief kwaliteitsmanagement


Volgens sommigen is Total Quality Management (TQM) zo dood als een pier. Na de furore  in de jaren ’80 is de hype voorbij. Veel bedrijven struikelen halverwege de invoering van kwaliteitsprincipes en bereiken niet het verwachte resultaat. Daarmee leveren de inspanningen veel te weinig op of is er gewoon geld over de balk gegooid. Tenminste als je de keur aan artikelen en anekdotes moet geloven. Maar wanneer we de feiten op een rij zetten en er objectief naar kijken, komen we tot andere conclusies. Dat heeft een internationaal onderzoeksteam gedaan onder leiding van Tony Bendell (University of Leicester). Conclusie: organisaties die de principes van kwaliteitsmanagement effectief toepassen, hebben over een brede linie betere bedrijfsresultaten dan de overige bedrijven. Kortom: kwaliteit loont.

Het onderzoeksteam volgde 120 bedrijven over een periode van 11 jaar. Al deze bedrijven zijn winnaar van een Kwaliteitsprijs. De onderzoekers vergeleken de performance van deze bedrijven met overeenkomstige bedrijven van dezelfde omvang en uit dezelfde sector. Zo kwamen zij tot de conclusie dat prijswinnaars zowel op de korte als lange termijn (veel) beter presteren op het gebied van:
-          omzet
-          bedrijfsresultaat
-          beurswaarde
-          rendement op investeringen
-          totaal vermogen
-          kostenreductie
-          personele omvang

Opmerkelijk  is ook de conclusie dat onder de prijswinnaars kleinere bedrijven beter presteerden dan de grotere bedrijven. Dus ook voor MKB-bedrijven verdient kwaliteitsmanagement zich terug.

Waarom lukt het dan veel organisaties niet om dergelijke mooie resultaten te behalen?
Onrealistische verwachtingen en een korte-termijn-mentaliteit staan succes in de weg, aldus de onderzoekers. Managers laten zich onder de dagelijkse prestatiedruk eerder afleiden door de verhalen en voorbeelden van niet succesvolle bedrijven en gaan dan over tot hun eigen favoriete paradigma’s.Het is immers gemakkelijker te stoppen wanneer het even tegenzit dan vol te houden en de klus afmaken. Er is ongeveer twee tot drie jaar nodig om kwaliteitsmanagement effectief te implementeren en dan nog twee jaar om de resultaten te kunnen aantonen. Hiervoor is een lange adem nodig: alleen de aanhouder wint.

Het volledige rapport is te downloaden via onderstaande link (500 kB).

Bron: Centre of Quality Excellence, University of Leicester


Terug