Print pagina

Bondgenoten in concurrentie: Samenwerking die werkt


Vertrouwen komt te voet en vertrekt te paard. Een oude Chinese wijsheid die Gerard Berendsen de aanwezigen meegaf in zijn boeiende betoog over "Bondgenoten in concurrentie: Samenwerking die werkt" tijdens de kringmiddag van de KwaliteitsKring Twente (KKT) op 22 februari jl. De presentatie lag in het verlengde van Gerards oratie als lector Total Quality Management in Organisatienetwerken aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Samenwerking kan verschillende vormen aannemen, variërend van een complete fusie tot een beperkte samenwerking waarbij de organisaties autonoom blijven. In de praktijk is gebleken dat 70 tot 80% van de samenwerkingsverbanden mislukt. Er zijn echter talloze voorbeelden voorhanden, waarvan we kunnen leren over de voorwaarden van succesvolle samenwerking.

Na een inleiding werden de deelnemers uitgenodigd om met elkaar in kleine groepen van gedachten te wisselen over samenwerkingsverbanden van de eigen organisatie, de doelen die daarbij worden nagestreefd, de redenen, de opbrengst en de problemen daarbij. Aansluitend deelden de aanwezigen hun ervaringen met als leidraad de bevindingen van het nog lopende onderzoek van Gerard Berendsen. Duidelijk werd dat voor een succesvolle samenwerking een win-win situatie nodig is, waarbinnen sprake is van een machtsbalans tussen de partijen. Cruciaal is dat de bedrijven beide open zijn over de belangen die ze hebben binnen de samenwerking. En dat ze de processen, informatie, kosten en hun relatie goed afstemmen. Door de samenwerking moet er inhoudelijk iets te verbeteren zijn en de partijen moeten dat ook weten te realiseren.

Het secretariaat van de KKT heeft alle aanwezigen verzocht medewerking te verlenen aan een landelijke enquête over Organisatienetwerken, uitgevoerd door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in samenwerking met de INK en KKT. Een van de vragen die Gerard hoopt te beantwoorden op basis van de resultaten is hoe de betrokkenheid van kwaliteitsmanagers bij het opzetten en uitvoeren van ketenmanagement in al zijn verscheidenheid wordt ervaren.

Het antwoord tijdens de Kringmiddag daarop liet zich raden: het gehele scala van 'niet of nauwelijks tot vanaf het begin'. Een zeer boeiende ervaring om eens nader kennis te maken met dit toch wel complexe probleem. We zijn bijzonder benieuwd naar de uiteindelijke resultaten van het onderzoek.

Bron: website KwaliteitsKring Twente


Terug