Print pagina

Outsourcing leidt tot lager rendement


Bedrijven die uitbesteden, denken beter af te zijn. Ze vermoeden tegen een lagere kostprijs te kunnen produceren en daarmee een gunstige concurrentiepositie op te bouwen. Dat blijkt vaak niet te kloppen. Uitbestedende bedrijven zijn niet innovatiever en hun operationele prestaties zijn niet beter dan andere. Vaak leidt uitbesteding zelfs tot een lager rendement!  Dit zijn de conclusies uit twee onderzoeken uit Duitsland en Zweden onder respectievelijk 1630 en 267 bedrijven.

Veel bedrijven doen aan outsourcing om de kosten te drukken. Ongeveer de helft van de bedrijven in Zweden besteden gestandaardiseerde en relatief simpele productie uit. Een kwart van de bedrijven besteedt echter ook complexe producten uit. En een op de vijf besteedt ook het ontwerp uit dat daaraan gekoppeld is. Grote bedrijven met meer dan 500 medewerkers gaan hierin verhoudingsgewijs verder (60-75%) dan kleinere bedrijven (20-30%).
De risico’s die bedrijven lopen bij uitbesteding, bestaan uit negatieve effecten door het opbreken van bestaande, deels informele netwerken met klanten en leveranciers, te laag ingeschatte kosten, cultuur- en afstemmings-problemen en bedrijfsgevoelige informatie die weglekt via de toeleverancier naar concurrenten.
De Duitse studie ondersteunt de Zweedse bevindingen. In Duitsland besteden grote bedrijven verhoudingsgewijs veruit het meeste uit. Bovendien is de conclusie hier, dat het resultaat van  productvernieuwingen beter is, wanneer het bedrijf daarvoor in eigen huis gekwalificeerd perso-neel heeft en minder uitbesteedt. Outsourcing van R&D-achtige activiteiten is eerder schadelijk dan nuttig voor productinnovatie. Opmerkelijk is dat uitbesteding significant nadelig is voor levertijd, doorlooptijd en rendement. Dit geldt niet alleen bij productie van enkelstuks en kleine series, maar zelfs in meerdere mate bij middelgrote en grotere series. Hoe meer er uitbesteed wordt, hoe langer de doorlooptijd en hoe lager het rendement vergeleken met productie in eigen huis.

Volgens de onderzoekers loont het zich om te investeren in het ontwikkelen van de technische en organisatorische competenties van de productie-units in eigen huis. Dit vergroot namelijk de operationele prestaties. Hun advies: beperk je tot uitbesteding van gestandaardiseerde en eenvoudige productiewerkzaamheden. En als je al tot uitbesteding van complexe productie overgaat, dan kun je beter èn ontwerp èn inkoop èn productie gezamenlijk uitbesteden. Dit leidt namelijk tot een betere operationele performance, zoals  bijvoorbeeld kortere en betrouw-baardere levertijden en lagere ontwikkelingskosten.
Complexe producten verlangen dus een integratie van ontwikkeling en productie, evenals een goed aange-stuurde logistiek of nieuwe vormen van samenwerking die de huidige nadelen ondervangen.

Bron: TQC-Vaktueel 2005-1


Terug