Print pagina

Dr. Scheer pleit voor snelle overstap op duurzame energie


“Wacht niet tot de Nederlandse politiek iets doet”
Zon en wind van iedereen
Winnaars en verliezers

Een aandachtspunt van TQC is duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. TQC bezocht dan ook de HAN Creative Masterclass op 18 mei 2009, waar de ‘goeroe-pleiter’ van duurzame energie dr. Hermann Scheer sprak. Hermann Scheer is sociaal democratisch lid van het Duitse parlement en belangrijke initiator van de Duitse wet om duurzame energieprojecten succesvol in te voeren. Hij vroeg zich af waarom energieproducent Essent er zoveel belang bij heeft om zich te laten overnemen door zijn grotere broer RWE in Duitsland. Volgens hem komt dat omdat Essent denkt dat het hiermee de laatste grote slag zal slaan. Energiebedrijven als Essent voelen de hete adem in hun nek van een nieuwe technologische revolutie, waarin zonne-energie de hoofdrol speelt en andere energiebronnen overbodig worden. Ook vroeg hij zich af waarom veel politici nog altijd hun oren laten hangen naar de lobby van conventionele energiebedrijven. Zijn mening is dat politici naar de verkeerde argumenten luisteren.

“Wacht niet tot de Nederlandse politiek iets doet”
Hermann Scheer stond in Duitsland aan de wieg van een subsidieprogramma voor het opwekken van zonne-energie via 100.000 daken met zonnecellen - een succesvol programma, ook voor de werkgelegenheid. Reden: de efficiëntie stijgt en de investeringskosten van energie dalen in rap tempo. Naast politicus is Scheer ook grondlegger van 2 non-profit organisaties die zich inzetten voor duurzame vormen van energie: European Renewable Energy Association EUROSOLAR en World Council for Renewable Energy (WCRE).
“What possible is in Germany is also possible in the Netherlands”, volgens Scheer. Zijn advies luidt: wacht niet tot de Nederlandse politiek iets gaat doen. Start eigen initiatieven op het gebied van duurzame energie. Door massaproductie en technologische verbeteringen verwacht hij dat prijzen van zonnepanelen de komende jaren goedkoper worden, terwijl de energieprijzen blijven stijgen.
Top

Zon en wind van iedereen
Op de vraag hoeveel mensen zich al bezighouden met duurzame energie, staken slechts enkelen de vinger omhoog. Verontwaardigd riep de pleitbezorger voor duurzame energie: “Are you stupid or what?! The sun or the wind doesn´t send a bill.” Zon en wind zijn van iedereen en geen privébezit. Eigenlijk kan elk persoon zijn eigen lokale energiebedrijfje opzetten. Hoge kosten? Welnee, het is volgens Scheer een mythe die ook door wetenschappers in stand wordt gehouden. In 10-15 jaar kan de investering terugverdiend zijn. Volgens hem kunnen zowel particulieren als industrie absoluut winst behalen met de inzet van zonnepanelen.
Top

Winnaars en verliezers
Concreet verwacht Hermann Scheer het volgende:

  • Winnaars zijn de bedrijven die technologieën ontwikkelen om duurzame energie te oogsten en om te zetten. Daarover zullen nieuwe conflicten ontstaan.
  • Conventionele energiebedrijven zijn binnen een jaar of tien de verliezers. De primaire energiesector stort in, omdat deze overbodig wordt. Als leverancier is het onmogelijk om de overstap te maken van de verkoop van olie, gas, uranium en steenkool naar de verkoop van zonne- of windenergie. Daarom hebben ze veel belang bij uitstel - het liefst nog tientallen jaren.
  • Olie raakt op den duur uitgeput. Volgens Scheer is dat geen probleem: straks moeten we wel op duurzame vormen van energie overstappen.
    Top

Bron: HANovatie


Terug