Print pagina

De kwaliteitsmanager als regisseur van PDCA-gestuurd leren


Datum: 10 dec 2015 van 13:30 tot 15:45
Locatie: omgeving Enschede, exacte locatie volgt na aanmelding

Aanmelden en meer informatie: Kwaliteitskring Twente

Of een organisatie alert reageert en haar strategie soepel aanpast aan de omgeving hangt vooral af van haar menselijk kapitaal. Hoe groter dat is, hoe beter je voorbereid bent op een onzekere toekomst. Vergroten van het menselijk kapitaal doe je via ’problem solving in the line’, oftelwel 'problemen oplossen waar ze verschijnen'. De besluitvorming hierover moet structureel naar de werkvloer worden verplaatst.

Leo Kerklaan zal ingaan op de theorie en de praktijk van het inrichten van een sociale leerstructuur in een organisatie en de rol die de kwaliteitsmanager hierbij kan vervullen. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de PDCA-cirkel. En als u denkt: is dat geen oude koe? Nee, dat is het niet. Want ondanks alle hypes zijn een integrale en systematische verbeteraanpak, primaire processen, KPI’s en gedrag nog steeds de hoekstenen van verandering in een strategische context.

Leo Kerklaan is directeur van de Franeker Management Academie en Associate Partner bij Passionned Group. Leo heeft een langjarige internationale ervaring als organisatieadviseur en vervult tal van docentschappen. Als auteur is hij bekend door zijn vele publicaties over strategie, continu verbeteren in combinatie met prestatiemanagement. Hij schreef onder meer de bestsellers Verbetermeters voor dienstverleners (op basis van het kwaliteitsmodel van Certiked, Kluwer,1996) en De Cockpit van de Organisatie (Kluwer, 5e druk 2009). Leo deelt zijn jarenlange ervaring met strategierealisatie en continu verbeteren van processen in deze masterclass.

Prijs
KKT-leden:  € 195,00 excl. BTW, incl. koffie/thee en netwerkborrel na afloop
Overige deelnemers: € 225,00 excl. BTW, incl. koffie/thee en netwerkborrel


Terug