Print pagina

Internationale Conferentie Next Generation Business Models


Datum: 02 okt 2015 van 09:00 tot 17:30
Locatie: Hanzehogeschool Groningen

 

Reserveer een plaats

preliminary program


De conferentie wordt georganiseerd door de International Business School van de Hanzehogeschool, Stichting Our Common Future 2.0 en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Waar gaat de conferentie over?
Het gaat in de eerste plaats over hoe de volgende generatie businessmodellen eruit (kunnen) zien, over vernieuwende waardeproposities en nieuwe economieën als deeleconomie, circulaire economie en samenwerkingseconomie. Verder komen voorbeelden aan de orde over hoe ondernemers samen met het onderwijs tot nieuwe businessmodellen komen. Maar er is ook ruim aandacht voor samenwerking tussen bedrijven in Europa en steun die bedrijven hierbij van de overheid kunnen verwachten.

website met laatste updates

Waarom deze conferentie?
Onze economie heeft te maken met een aantal prangende maatschappelijke vraagstukken. Bestaande businessmodellen komen steeds meer onder druk te staan. De invloed van internet neemt hand over hand toe. Grondstoffen waarover we nu beschikken raken in snel tempo op. Sociale ongelijkheid lijkt te groeien. De druk van klanten en andere stakeholders op het bedrijfsleven om bij te dragen aan een duurzame samenleving loopt op. Om hierop adequaat in te kunnen spelen, werken steeds meer ondernemers vernieuwend samen met burgers, onderzoekers en overheden.
Tal van grote en kleine(re) bedrijven zijn op zoek naar businessmodellen om oplossingen te creëren voor onze maatschappelijke vraagstukken. Deze businessmodellen zijn gericht op meervoudige waardecreatie, dat wil zeggen op het gelijktijdig creëren van sociale, ecologische en economische waarde.

Met ondernemers als Anne-Jan Zwart (ECOstyle Groep) en Rob Bogaard (Interface Flor) en Gilbert Curtessi (Transmare) en wetenschappers als Jan Jonker (Radboud Universiteit Nijmegen), Koen Frenken (Universiteit Utrecht), Jacqueline Cramer (Universiteit Utrecht) en Hugo Velthuijsen (Hanzehogeschool Groningen) die U vol passie zullen toespreken.
In 12 parallelsessies hoort u in detail over mooie praktische voorbeelden, de laatste stand van zaken, wat wel en niet werkt, samenwerkingsmogelijkheden en natuurlijk over next generation business models.

Voor wie?
Bent u ondernemer, consultant, ambtenaar, student, docent, of gewoon geïnteresseerd? Dan mag u deze conferentie niet missen. U krijgt er praktische antwoorden, ideeën voor nieuwe businessmodellen, mogelijkheid tot netwerken en samenwerking en tips over ondersteuning door de overheid.

Kosten
                                              Prijs in EUR      Prijs
(bij inschrijving voor 1-9-2015)
Studenten                              50                       45
Docenten                             125                     115
Overig                                  245                     225

De voertaal is Engels

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Gerard Berendsen - Our Common Future
e-mail: gerard.berendsen@tqc-net.nl; tel: 074-2781641
of
Egbert Dommerholt - Hanzehogeschool Groningen
e-mail: e.dommerholt@pl.hanze.nl; tel: 06-29454050


Terug