Print pagina

Wie schrijft die blijft - 73e themabijeenkomst TQC


Datum: 20 jun 2013 van 16:00 tot 21:30
Locatie: Locatie volgt na aanmelding

Reportage
Programma

Er zijn nogal wat factoren die het eindresultaat van productie of projecten beïnvloeden. De kwaliteit van uw handboeken, procedures en instructies bijvoorbeeld. Hoe groter en complexer het proces – en dat is tegenwoordig al snel het geval – hoe belangrijker de kwaliteit van uw documentatie. Ook kwaliteitsborging staat of valt ermee.

Organisaties moeten zich voortdurend aanpassen aan de eisen van hun afnemers, de toenemende druk van concurrenten, veranderende wetten en regels en aan technische vooruitgang. Mensen van verschillende disciplines werken samen en steeds vaker halen organisaties er externe deskundigen bij. Het risico van spraakverwarring wordt steeds groter. We hebben de neiging om ervan uit te gaan dat de ander ons wel begrijpt. Als dan aan het eind van de rit het resultaat niet voldoet, moeten we fouten herstellen. Door tijdsdruk ontstaan vaak nieuwe fouten. Dit kost per definitie veel tijd en geld.

Misverstanden zijn de belangrijkste oorzaak voor miscommunicatie.
We kunnen ze maar beter voorkomen!

In deze themabijeenkomst laat Karel van Zanten u zien hoe u door middel van ‘reviewen’ in uw organisatie misverstanden kunt opruimen rondom projectdocumenten en instructies. Zijn methode is breed toepasbaar, bijvoorbeeld bij het maken en verbeteren van
• handleidingen voor gebruik en installatie van producten
• praktische en wetenschappelijke teksten
• kwaliteitshandboeken en procedurebeschrijvingen
• specificaties voor apparatuur en software

U ervaart aan de hand van praktische oefeningen direct het effect van de methode, zodat u deze meteen in uw eigen organisatie kunt toepassen. 


Spreker
Karel van Zanten
is zelfstandig expert op het gebied van documentkwaliteit. Hij heeft 25 jaar als freelance automatiseringsdeskundige gewerkt en in zeer verschillende situaties mooie resultaten geboekt door onderliggende documenten goed te krijgen. Zijn ervaring is dat organisaties pas hun werkwijze willen veranderen als ze zich bewust zijn van de verspilling die ontstaat door miscommunicatie. Karel van Zanten ontwikkelde een tool die het ‘review’-proces structureert, stroomlijnt en ondersteunt.

 

Programma
16.00 uur     ontvangst met koffie/thee
16.15 uur     opening en presentatie activiteiten TQC
16.30 uur     'Wie schrijft die blijft'
17.30 uur     versterking inwendige mens
18.15 uur     vervolg programma
20.00 uur     plenaire afsluiting gevolgd door een borrel
20.30 uur     einde

Aanmelden

Themabijeenkomsten zijn gratis voor klanten en partners van TQC.
Voor anderen is deelname €50 per persoon ('all inclusive', maar excl. BTW).Terug