Print pagina

Bent u 100% in compliance? - 71e themabijeenkomst TQC


Datum: 06 dec 2011 van 16:00 tot 20:30
Locatie: omgeving Hengelo, exacte locatie volgt na aanmelding


Reportage
Spreker: Robin SInke
Programma

Voldoet uw organisatie eigenlijk wel aan de wet, normen en richtlijnen? Door alle wijzigingen hierin is het een hele onderneming om bij te blijven. Er zijn methodes om ‘compliance’ binnen uw bedrijf zichtbaar te maken en te verbeteren. Op deze themabijeenkomst laat Robin Sinke zien wat compliance in de praktijk betekent en hoe je er op een praktische manier invulling aan kunt geven. Hij gaat in op voorwaarden en valkuilen en praktische handvatten om uw bedrijf ‘in compliance’ te krijgen en te houden. Natuurlijk gaan we in op uw eigen situatie. En dat maakt deze bijeenkomst interessant voor iedere KAM-manager.

Er zijn veel overheidsrichtlijnen. Alleen al het Ministerie van Justitie peilde enkele jaren geleden de stand op 1200 wetten en uitvoeringsbesluiten, met in totaal zo’n slordige 12.000 artikelen. Anticiperen op het gebied van risk management en legal management is een must… en dan komt er ook nog ‘compliance’ bij. Met compliance in engere zin wordt bedoeld dat een organisatie werkt in overeenstemming met de wet- en regelgeving. Maar steeds vaker verbreedt dit begrip zich ook naar vergunningen, normen (bijvoorbeeld ISO 14001, VCA) en bedrijfsinterne richtlijnen. Bovendien worden kwaliteitsnormen steeds strenger door de toenemende behoefte bij klanten aan zicht op de kwaliteit van leveranciers. ISO-normeringen worden daardoor doorlopend herzien en stellen hogere eisen aan productiemiddelen, processen, systemen en mensen. Met als voordelen: minder bedrijfsongevallen, veiliger voedsel en processen die bijvoorbeeld energiezuiniger en minder milieubelastend zijn. Het biedt veel partijen in de keten de mogelijkheid zich te onderscheiden.
Want wie kwaliteit serieus neemt, wil dat ook kunnen aantonen.

Compliance past dus helemaal in het kwaliteitsdenken. Waar het moderne kwaliteitsdenken nu steeds meer in het teken staat van verbeteren, staat compliance in het teken van (interne en externe) handhaving, immers regels zijn regels.

Robin Sinke
werkt momenteel als senior adviseur bij KWA Bedrijfsadviseurs. Na zijn studie Chemische Technologie met specialisatie Milieutechnologie specialiseerde hij zich onder meer als auditor ISO 9001. Hij werkte bij diverse grote bedrijven en overheden. Hij ondersteunt bedrijven op een pragmatische wijze bij het beter organiseren van hun interne KAM-processen. Zijn specialisatie is de opzet en implementatie van milieumanagementsystemen en procesbegeleiding. Compliance is hierbij een essentieel onderdeel. Robin Sinke combineert een technische achtergrond met een brede visie.

Programma
16.00 uur     ontvangst met koffie/thee
16.15 uur     opening en presentatie activiteiten TQC
16.30 uur     'Bent u 100% in compliance?'
17.30 uur     versterking inwendige mens
18.15 uur     vervolg programma
20.00 uur     plenaire afsluiting gevolgd door een borrel
20.30 uur     einde

   
Meldt u aan
Themabijeenkomsten zijn gratis voor klanten en partners van TQC.
Voor anderen is deelname €50 per persoon ('all inclusive', maar excl. BTW).Terug