Print pagina

De normen bekeken - 68e themabijeenkomst TQC


Datum: 23 nov 2010 van 16:00 tot 20:30
Locatie: omgeving Hengelo, exacte locatie volgt na aanmelding


Reportage

Spreker
Programma

De wereld der normen verandert doorlopend. Oude normen worden herzien en nieuwe normen komen op de markt. In de themabijeenkomst ‘De normen bekeken’ geeft NEN-medewerker Annemarie de Jong informatie over de ISO-normen 9001, 9004, 31000 en 26000. Zij gaat in op de ontwikkelingen van eisenstellende normen voor managementsystemen in de breedte en de op handen zijnde harmonisatie van die verschillende normen. Omdat eind 2010 een rapport verschijnt met de nieuwe concepten van de toekomstige ISO 9001, komt ook dit onderwerp uitvoerig aan bod.

Op het vlak van managementsystemen krijgen organisaties alle steun vanuit ISO. Deze Internationale Organisatie voor Standaardisatie publiceert de normen. Het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) heeft in Nederland de ISO-standaarden in beheer en draagt bij in hun ontwikkeling. Er zijn ISO-normen (in de maak) voor allerlei managementgebieden: kwaliteitsmanagement, milieumanagement, risicomanagement, informatiebeveiliging, voedselveiligheid, maatschappelijke veiligheid, assetmanagement, etcetera. ISO bekommert zich om het steeds grotere aantal normen voor managementsystemen en de bijbehorende certificatie en audits. ISO zet daarom belangrijke stappen om de normen 'in elkaar te schuiven’. Wat betekent dat precies voor normgebruikers? Wat betekenen de algemene ISO-normen zoals die voor risicomanagement (ISO 31000) of voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties (ISO 26000) voor het managen van een organisatie? En hebben de veranderingen gevolgen voor certificatie en auditing?

Kom naar de themabijeenkomst ‘De normen bekeken’ als u de normen van dichtbij wilt bekijken!
U kunt weer rekenen op een interactieve bijeenkomst!

Spreker
Annemarie de Jong werkt sinds 1993 mee aan de totstandkoming van normen voor kwaliteitsmanagementsystemen en is daardoor ook direct betrokken bij de harmonisatie met andere normen op het vlak van managementsystemen. Door haar functie als secretaris van een ISO-subcommissie kan zij uit de eerste hand spreken over de recente ontwikkelingen die gaande zijn om alle ISO-normen voor managementsystemen verregaand te harmoniseren.
Naast deze ‘ISO-pet’ draagt Annemarie de Jong ook een ‘Nederlandse pet’ als het gaat om de communicatie tussen ISO en de partijen in Nederland. Deze communicatie kent twee richtingen: bottom up (de input vanuit Nederland op tafel brengen bij ISO) en top down (de aangenomen ISO-normen uitzetten in Nederland).
Zij maakt deel uit van het team NEN-Managementsystemen dat in Nederland aanspreekpunt is voor ontwikkeling en toepassing van normen op het gebied van managementsystemen.
Vóór NEN werkte zij gedurende twintig jaar in het bedrijfsleven op een analytisch ontwikkelingslaboratorium, aan industrieel marketing onderzoek, strategische planning en kwaliteit.
Top

Programma
16.00 uur       ontvangst met koffie/thee
16.15 uur       opening en presentatie activiteiten TQC
16.30 uur       De normen bekeken
17.30 uur       versterking inwendige mens
18.15 uur       vervolg programma
20.00 uur       plenaire afsluiting gevolgd door een borrel
20.30 uur       einde
Top


Terug