Print pagina

Bondgenoten in concurrentie: samenwerking die werkt! - 65e themabijeenkomst TQC


Datum: 22 sep 2009 van 16:00 tot 21:30
Locatie: omgeving Hengelo, exacte locatie volgt na aanmelding


Reportage

Spreker
Programma

Vraagstukken kunnen zo complex zijn dat een organisatie ze niet meer op eigen kracht kan oplossen. Dat is een van de redenen dat bedrijven en non-profit organisaties samenwerken. Doelen kunnen zijn klanten en opdrachtgevers beter te bedienen en efficiënter te produceren. Dat gaat echter niet vanzelf. Het aangaan van bondgenootschappen vraagt veel tijd en energie. Je wilt immers de goede keuzes maken. Maar daarmee ben je er nog niet: na het aangaan van een bondgenootschap is het continu verbeteren van de samenwerking noodzakelijk om tot een maximale prestatie te komen.
Samenwerken is een vak op zich waarvoor specifieke kennis en vaardigheden nodig zijn. Uitblinken in ketens en netwerken stelt eisen aan organisaties en hun partners en vraagt een gezamenlijke kwaliteitsimpuls. Wie zoekt u daarvoor uit? Welke kwaliteiten zijn nodig om het doel te behalen? En hoe optimaliseert u de samenwerking en leert u van de opgedane ervaringen? Dit zijn relevante vragen waar u in de praktijk van het samenwerken mee te maken krijgt.
Tijdens deze bijeenkomst presenteert Gerard Berendsen onder meer de resultaten van een landelijk onderzoek naar samenwerkingsverbanden tussen organisaties. Maar bovenal delen we praktijkkennis en wisselen we ervaringen uit, waarmee we aan de slag kunnen.

Het onderzoek, dat startte in december 2006 en waaraan 165 organisaties deelnamen, is gericht op effecten van samenwerking in allianties, ketens en netwerken. Onderzocht zijn de motieven van organisaties om deel te nemen aan degelijke samenwerkingsverbanden, (gezamenlijke) doelen, instrumenten die gebruikt worden bij de totstandkoming en het verbeteren van samenwerkingsverbanden en prestaties van organisaties in ketens en netwerken. Het onderzoek vond plaats vanuit het lectoraat Total Quality Management in Organisatienetwerken dat verbonden is aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). De presentatie op 22 september is gebaseerd op de bijdrage aan de 10e Internationale CINet Conferentie in september 2009.
Deze 65e themabijeenkomst sluit aan bij de vorige bijeenkomst met als titel ‘Gezamenlijk verbeteren in Organisatienetwerken’. Hierin liet Rick Middel zien wat de praktijk van het gezamenlijk verbeteren is in een sterk competitieve omgeving. Kennis van de inhoud van deze themabijeenkomst is geen must. U kunt het verslag daarvan hier terugvinden.
Top

Spreker
Gerard Berendsen begeleidt als adviseur en onderzoeker iedereen met vraagstukken over creëren, innoveren en perfectioneren. Hij helpt met zijn kennis, ervaring en analytisch vermogen om vernieuwing en verbetering binnen en tussen organisaties tot stand te brengen. Hij doet dat met enthousiasme, humor en met respect voor de betrokkenen. Hij is lector TQM in Organisatienetwerken aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en directeur van TQC.
Top

Programma 
16.00 uur Ontvangst met koffie
16.15 uur Opening en presentatie activiteiten TQC
16.30 uur Programma: Bondgenoten in concurrentie
17.30 uur versterking inwendige mens
18.15 uur Vervolg programma
20.00 uur Plenaire afsluiting gevolgd door een borrel
20.30 uur Einde


Terug