Print pagina

Gezamenlijk verbeteren in Organisatienetwerken - 64e themabijeenkomst TQC


Datum: 30 jun 2009 van 16:00 tot 20:30
Locatie: omgeving Hengelo, exacte locatie volgt na aanmelding


Reportage

Spreker
Programma

De 'huwelijksgolf' tussen bedrijven lijkt over. Sinds het tweede kwartaal van 2007 zijn fusies en overnames op hun retour. 'LAT-relaties en samenwonen' zijn in als alternatieve samenwerkingsvormen tussen organisaties. In zo'n nieuw organisatienetwerk concentreren de partners zich op hun eigen sterke eigenschappen en vaardigheden en werken ze samen om de klant beter van dienst te zijn of te komen tot innovaties. Bovendien behouden ze hun onafhankelijkheid. Maar ondanks alle goede bedoelingen strandt de helft van deze netwerken vroegtijdig. De oorzaak wordt vaak gezocht in de strategische 'fit' en de culturele tegenstellingen. Maar ook de onderlinge aanpassing en het vermogen tot continu verbeteren op operationeel niveau speelt een rol bij het succes van de samenwerking. Continu verbeteren is tot nu toe vooral geplaatst in de context van kwaliteitsmanagement binnen een individuele organisatie, waarbij het gaat om het proces van organisatiebrede verbetering van bestaande praktijken door betrokkenen zelf. Inmiddels is veel onderzoek gedaan naar de praktijk van continu verbeteren, maar veel minder naar de praktijk van gezamenlijk verbeteren door samenwerkende organisaties zoals allianties, keten- en netwerkpartners.
In deze TQC-bijeenkomst gaat Rick Middel in op de praktijk van het gezamenlijk verbeteren in samenwerkingsrelaties. Hij neemt ons mee naar zijn promotieonderzoek dat hij in 2008 met succes verdedigde. Hij laat ons zien wat wel en niet werkt in een sterk competitieve omgeving van een 'Extended Manufacturing Enterprise'.

Spreker
Rick Middel studeerde Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente. Sinds 2002 is hij als universitair docent verbonden aan de Faculteit Management en Bestuur van de Universiteit Twente. Hij houdt zich bezig met onderzoek naar het continu verbeteren van operationele activiteiten tussen bedrijven, waarop hij in 2008 promoveerde met als titel 'Collaborative Improvement: action learning in the Extended Manufacturing Enterprise'.
Top

Programma
16.00 uur     Ontvangst
16.15 uur     Opening en presentatie activiteiten TQC
16.30 uur     Gezamenlijk verbeteren in Organisatienetwerken
                         - Rick Middel -
17.30 uur     versterking inwendige mens
18.15 uur     Vervolg programma
20.00 uur     Plenaire afsluiting gevolgd door een borrel
20.30 uur     Einde
Top

 


Terug