Print pagina

Kwaliteit zal ons een zorg zijn! - 63e themabijeenkomst TQC


Datum: 24 mrt 2009 van 16:00 tot 20:30
Locatie: omgeving Hengelo, exacte locatie volgt na aanmelding


Reportage

Sprekers
Programma

Heel wat zorginstellingen hebben te maken met veranderingen. Door de toenemde vergrijzing groeit niet alleen de vraag naar zorgverlening, maar de 'zorgzwaarte' neemt ook toe. Daar komt bij dat patiënten en hun familieleden steeds meer eisen stellen aan de kwaliteit van welzijn, wonen en dienstverlening. Zorginstellingen worden bovendien geconfronteerd met marktwerking: financieringsstromen zijn meer en meer onderhevig aan de kwaliteit van dienstverlening. Collega-instellingen verrichten concurrerende activiteiten en de arbeidsmarkt wordt krapper. Kortom er is werk aan de winkel!

Kwaliteitsmanagement is een belangrijk hulpmiddel om diensten en processen op een hoger plan te brengen. De themabijeenkomst “Kwaliteit zal ons een zorg zijn!” gaat over het vormgeven van een kwaliteitsprogramma in een verpleeg- of verzorgingshuis. Als voorbeeld dient een geslaagd project bij het psychogeriatrische verpleeghuis Bruggerbosch, dat gespecialiseerd is in dementenzorg. De afgelopen jaren heeft Bruggerbosch veel energie gestoken in het verbeteren van de organisatie. Gerard Kanne en Gerard Berendsen behandelen de aanpak, de vraagstukken en resultaten bij Bruggerbosch, inclusief de valkuilen en missers. Zij gaan in op onder meer de toepassing van het INK-model, het HKZ-certificaat en het gebruik van prestatie-indicatoren. Het belooft een interessante en interactieve bijeenkomst te worden, waarin ook uw ervaringen centraal staan. Samen willen we komen tot een overzicht van de ‘do's and don'ts’ in de zorgpraktijk.
Schrijf u snel in, want vol = vol!
Top

Sprekers
Gerard Kanne heeft jarenlang ervaring opgedaan in diverse functies binnen de gezondheidszorg en is sinds 2002 beleidsmedewerker kwaliteit bij Bruggerbosch. Hij ‘bemoeit’ zich met alles wat kan leiden tot verbetering van kwaliteit en efficiëntie. Datgene wat voor de bewoners en deelnemers van belang is, staat hierbij voorop. Zijn uitdaging is anderen te verleiden tot het verbeteren van het eigen werk ten behoeve van de tevredenheid van de klanten van Bruggerbosch. Hij heeft een actieve rol bij strategische trajecten, het opzetten en invoeren van het INK-managementmodel en het verwerven en behouden van het HKZ-certificaat.

Gerard Berendsen begeleidt als adviseur en onderzoeker iedereen met vraagstukken over creëren, innoveren en perfectioneren. Hij helpt met zijn kennis, ervaring en analytisch vermogen om vernieuwing en verbetering binnen en tussen organisaties tot stand te brengen. Hij doet dat met enthousiasme en humor en met respect voor de betrokkenen. Hij is lector TQM in Organisatienetwerken aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en directeur van TQC.
Top

Programma
16.00 uur     Ontvangst
16.15 uur     Opening en presentatie activiteiten TQC
16.30 uur     Kwaliteit zal ons een zorg zijn!
                         - Gerard Kanne en Gerard Berendsen -
17.30 uur     versterking inwendige mens
18.15 uur     Vervolg programma
20.00 uur     Plenaire afsluiting gevolgd door een borrel
20.30 uur     Einde
Top


Terug