Print pagina

Kwaliteit is mensenwerk - 60e themabijeenkomst TQC


Datum: 12 jun 2008 van 16:00 tot 20:30
Locatie: omgeving Hengelo, exacte locatie volgt na aanmelding

Reportage

Door ISO en andere accreditatiekaders en de nimmer aflatende inspanning van alle beleidsmakers en -uitvoerders, hebben bedrijfsleven, overheden, onderwijs en zorg een flinke stap voorwaarts gemaakt met de inrichting en uitvoering van de kwaliteitszorg. Maar is kwaliteit daarmee ook tot in de vezels van de organisaties doorgedrongen? Zijn management-, project- en productieteams beter gaan functioneren, is de dienstverlening verbeterd, is de klanttevredenheid hoger geworden? Het antwoord hierop is helaas in te veel gevallen ontkennend. Het hanteren van systemen bij kwaliteitsmanagement roept daarmee regelmatig vragen op. Heeft het wel nut of leidt het de aandacht van de essentie af? Ook het INK-model en kwaliteitssystemen als ISO of HKZ staan regelmatig ter discussie. Medewerkers moeten namelijk wel kunnen en willen werken met de aangeboden modellen, technieken en instrumenten.
Men noemt deze mensgerichte en veranderkundige kijk op kwaliteit de 'sociaaldynamische benadering'. Hierin staan zingeving, motivatie, organisatiecultuur, communicatie en leiderschap centraal. En daarmee ook het relationele aspect. Dat betekent dat de methoden en technieken moeten aansluiten bij de beleving en behoefte van de medewerkers. Kwaliteit is en blijft in de eerste plaats een zorg van mensen. Deze zorg kan wel worden ondersteund door, maar niet worden uitbesteed aan methoden en technieken.

Gerard Berendsen en Ben van Schijndel constateren in hun artikel “Kwaliteit is Mensenwerk” (ook op deze site te downloaden) dat er meer aandacht en invulling gegeven kan worden aan de menselijke succesfactoren in kwaliteitsmanagement. Heeft het nog zin om nog harder te werken aan de professionele en organisatorische kwaliteit als de relationele kwaliteit de beperkende factor is? Zijn we de systemen immers niet alweer voorbij? In deze themabijeenkomst verduidelijken zij hun ideeën door praktische voorbeelden en door gezamenlijke discussie. De inleiders  gaan terug naar de essenties van werken met mensen in professionele organisaties en terug naar begrippen die in de dagelijkse praktijk makkelijk te hanteren zijn. Zij willen laten zien dat kwaliteit in de alledaagse praktijk meer is dan geavanceerde kwaliteitssystemen. Kwaliteit van dienstverlening is immers met name gericht op relaties en gaat dus over houding, opstelling en interactie.

Sprekers:
Gerard Berendsen (Lector TQM in Organisatienetwerken aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, directeur TQC)
begeleidt als adviseur en onderzoeker iedereen met vraagstukken over creëren, innoveren en perfectioneren. Hij helpt met zijn kennis, ervaring en analytisch vermogen om vernieuwing en verbetering binnen en tussen organisaties tot stand te brengen. Hij doet dat met enthousiasme en humor en met respect voor de betrokkenen.

Ben van Schijndel (senior beleidsmedewerker Kwaliteit, Hogeschool Utrecht)
is verantwoordelijk voor het ontwerpen en implementeren van het kwaliteitssysteem van de Hogeschool Utrecht en heeft zich het afgelopen jaar gespecialiseerd in vraagstukken op het snijvlak van Kwaliteit en HRM.

PROGRAMMA
16.00 uur       Ontvangst
16.15 uur       Opening en presentatie activiteiten TQC
16.30 uur       Kwaliteit is Mensenwerk
                         - Ben van Schijndel, Gerard Berendsen -
17.30 uur       versterking inwendige mens
18.15 uur       Vervolg programma
20.00 uur       Plenaire afsluiting gevolgd door een borrel
20.30 uur       Einde

Lees ook: "Kwaliteit is mensenwerk"


Terug