Print pagina

Duur(zaam) verdiend? - 61e themabijeenkomst TQC


Datum: 23 sep 2008 van 16:00 tot 20:30
Locatie: omgeving Hengelo, exacte locatie volgt na aanmelding


Reportage

We merken het allemaal: de aarde warmt op, het weer verandert, de prijzen voor energie en grondstoffen stijgen, de kosten voor levensonderhoud nemen toe, de sociale verhoudingen staan onder druk en wetgeving stelt steeds hogere eisen aan arbeidsomstandigheden en veiligheid. Eigenlijk niets nieuws onder de zon, zou je zo zeggen. Maar er is toch iets aan de hand. Wetenschappers raken er steeds meer van overtuigd dat er een structurele verandering van ons klimaat plaatsvindt. En dat niet op basis van natuurlijke fluctuaties en cycli van de aarde, maar door ons eigen toedoen.
Daarom is het hoog tijd om 'duurzaam' te ondernemen! Dit betekent niet alleen aandacht voor winst, maar ook voor het milieu, het welzijn van het eigen personeel en allerlei maatschappelijke belangen. Met andere woorden: aandacht voor people, planet èn profit.
Er zijn veel omschrijvingen en definities van 'duurzaamheid' en 'duurzame ontwikkeling'. Het gaat echter in essentie om een maatschappij en een daarvoor functionele economie die 'instandhoudbaar' is en waarin wij allemaal inclusief onze (klein)kinderen, prettig kunnen leven. Een loffelijk streven, maar voor veel ondernemers is het tot nog toe daarbij gebleven. Ze wìllen wel duurzaam aan de slag, maar niet ten koste van de winstgevendheid van hun onderneming. Dan is duurzaamheid duur verdiend! Duurzaam Ondernemen is daarom ook rekening houden met maatschappelijke ontwikkelingen èn een gezonde financiële huishouding.
Gaan winstgevendheid en duurzaam ondernemen wel samen? Is het mogelijk duurzaam te verdienen? Deze themabijeenkomst gaat over ontwikkelingen binnen en buiten ons blikveld, die gegarandeerd de komende tijd van invloed zullen zijn op ieders werkomgeving. De laatste trends komen aan de orde en een kritische beschouwing op de ideeën en de filosofie van Al Gore en van William McDonough en Michael Braungart. Met prikkelende stellingen gaat Gerard Berendsen in op het effect op producten, diensten en processen, op onze eigen verantwoordelijkheid en op onze toekomst. Moeten we terug naar het geitenwollensokken tijdperk, waarin de enige juiste aanpak consuminderen is? Of kunnen we blijven consumeren, maar wel op een andere manier? Zie hier de paradox van Duurzaam Ondernemen.

Creëren, innoveren en optimaliseren zijn sleutelbegrippen als het gaat om toepassing in het eigen bedrijf. Kunnen we deze begrippen ook inzetten om duurzaam bedrijfsmatig bezig te zijn? Spoort duurzaam ondernemen met de ideeën van ondernemers zelf? Op deze en andere vragen proberen we gezamenlijk een antwoord te vinden. Het belooft niet alleen een boeiende presentatie te worden, maar ook een discussie waarin u als deelnemer zelf de hoofdrol vervult.
Wilt u uw horizon over duurzaam ondernemen verruimen? Kom dan naar deze bijeenkomst.

Gerard Berendsen
is specialist op het gebied van kwaliteitsmanagement en organisatieverbetering. Als adviseur en onderzoeker begeleidt hij organisaties met vraagstukken over creëren, innoveren en perfectioneren. Naast partner van Impact Groep en directeur van TQC, is hij als lector Total Quality Management in Organisatienetwerken aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen verantwoordelijk voor de minor Duurzaam Ondernemen. Met zijn studie biologie als achtergrond en zijn jarenlange ervaring met het bedrijfsleven geeft hij daar op eigen wijze kleur aan.

Literatuur:


Terug