Print pagina

Proces- en Risicogericht Auditen - vijfdaagse praktijktraining


Datum: 06 nov 2017 09:30 tot 22 nov 2017 17:30
Locatie: Utrecht

        


In deze 5-daagse praktijkgerichte training leert u interne audits uit te voeren, te verbeteren en te professionaliseren op basis van de actuele ISO normen (o.a. de nieuwe ISO 9001:2015).

 

Deze praktijkgerichte 5-daagse training Proces- en Risicogericht Auditen geeft u inzicht in de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een interne auditor. De training heeft tot doel uw inzicht te vergroten en vaardigheid te ontwikkelen in het doorlichten van de bedrijfsprocessen. U leert hoe u zelfstandig een interne audit kunt voorbereiden, uitvoeren en er effectief over kunt rapporteren. Het verwerven van praktische vaardigheden staat centraal in deze training. Zo zult u bijvoorbeeld een interne audit, bij voorkeur binnen uw eigen organisatie, onder begeleiding gaan uitvoeren. Na afloop van de training bent u in staat een interne audit uit te voeren op een wijze zoals omschreven in de nieuwe ISO 9001:2015 norm en op basis van ISO 19011, de richtlijn voor de auditing van managementsystemen.

Deze diepgaande training is enerzijds gericht op de actuele ISO-normen en anderzijds op de kosten van kwaliteit en bedrijfskundige aspecten die niet in de ISO-normen zijn meegenomen.

Voor wie?
Deze audit training is met name bedoeld voor kwaliteitsmanagers en kwaliteitscoördinatoren, maar daarnaast ook voor anderen die verantwoordelijk zijn voor en/of betrokken zijn of worden bij het uitvoeren van interne audits.

Intake
De training is interactief en wordt afgestemd op de praktijk en het referentiekader van de deelnemers. Voorafgaand vindt een intakegesprek plaats. Naast een persoonlijke kennismaking is het doel hiervan om inzicht te krijgen in uw praktijksituatie, uw individuele verwachtingen en uw leerbehoefte.

Individuele terugkoppeling
Aan het eind van deze training vindt een persoonlijke terugkoppeling plaats. De trainer reflecteert samen met u op uw kwaliteiten als auditor en op uw persoonlijke ambities.


Terug