Print pagina

Bijzondere presentaties tijdens uitreiking NNK Onderzoeksprijs


Datum: 11 nov 2016 van 13:00 tot 17:00
Locatie: Leerhotel Het Klooster, Amersfoort

Aanmelden
Kosten: geen

Tijdens de 'European Quality Week 2016' wordt op 11 november 2016 de NNK Onderzoeksprijs Kwaliteitsmanagement 2016 uitgereikt. De vier genomineerden presenteren hun onderzoek, dat in de prijzen valt vanwege het grensverleggende karakter, de toegevoegde waarde voor kwaliteitsmanagement, de toepasbaarheid van de resultaten en de maatschappelijke relevantie.

Het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement NNK nodigt leden én niet-leden van harte uit voor het bijwonen van dit bijzonder leerzame programma.

Programma
13.00 uur Ontvangst
13.15 uur
Opening Gerard Berendsen / Inleiding Kees de Vaal
13.30 uur Presentaties:
  Oskar Roemeling (Rijksuniversiteit Groningen)
Lean beyond waste – Towards the reduction of variability and buffers in healthcare
Een bijdrage aan de kennis over de effectiviteit en de toepassing van Lean in de zorgsector. Het onderzoek richt zich op Lean interventies in tijds- en capaciteitsbuffers en patiëntenstromen.
   
  Steffie van Schoten (Vrije Universiteit, NIVEL)
Hospital Quality Systems – Unraveling working mechanisms
Onderzoek naar de resultaten van het implementeren van kwaliteitssystemen en -modellen in een ziekenhuis en het verkrijgen van een beter inzicht in de voorwaarden waaronder een kwaliteitssysteem kan bijdragen aan betere zorg.
   
14.30 uur Pauze
   
15.00 uur Presentaties:
  Basak Manders (Erasmus Universiteit Rotterdam)
Implementation and Impact of ISO 9001
Twee meta-analyses van de claims en soms tegenstrijdige resultaten uit de grote aantallen studies over de impact van ISO 9001, rekening houdend met cultuurverschillen en werkpraktijk. Wat kan er wel en niet worden geconcludeerd?
   
  Simon den Uijl (Erasmus Universiteit Rotterdam)
The Emerge of De-facto Standards
Grensverleggend onderzoek naar factoren voor de totstandkoming van de-facto standards en model waarmee het verschil tussen succes en falen veel beter te begrijpen is.
   
16.00 uur Juryberaad DAQ
16.15 uur Uitreiking Onderzoeksprijs Kwaliteitsmanagement
16.30 uur
Borrel
          
Kosten: gratis toegang, ook voor niet-leden
Aanmelden: zie NNK Onderzoeksprijs Kwaliteitsmanagement


Terug